طرح ها و پروژه ها
بررسی ذخائر تون ماهیان در سواحل سیستان و بلوچستان
توضیحات:وضعیت صید تون ماهیان در سواحل سیستان و بلوچستان به روش گوشگیر انتظاری می‌باشد و تغییرات صید این ماهیان در سال 75 از یک روند افزایشی نسبت به سه سال گذشته برخوردار بوده، بطوریکه از 18150 تن در سال 71 به 25932 تن در سال 75 تغییر یافته و در این مدت ماهی گیدر بالاترین درصد صید را بخود اختصاص داده است .
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور

استان سیستان و بلوچستان ـ چابهار

مرکز تحقیقاتی شیلاتی آبهای دور

بخش مدیریت ذخایر

شماره ثبت

84/530

چکیده

وضعیت صید تون ماهیان در سواحل سیستان و بلوچستان به روش گوشگیر انتظاریمی‌باشد و تغییرات صید این ماهیان در سال 75از یک روند افزایشی نسبت به سه سال گذشته برخوردار بوده، بطوریکه از 18150 تن در سال 71 به 25932 تن در سال 75 تغییر یافته و در این مدت ماهی گیدر بالاترین درصد صید را بخود اختصاص داده است . هور مسقطی 9/7 درصد در مقام دوم و هوور با 6/5 درصد در مقام سوم صید قرار گرفته اند.

عمده صیدانجام گرفته تون ماهیان در صیدگاههای سواحل شرقی استان ، گونه تون ماهیان منقوش
می باشد که به طورعمده در سواحل غربی استان صید شده است. وضعیت تغذیه تون ماهیان نشان می دهد که اسکوئید بالاترین درصد ترکیبات معده ماهی گیدر را تشکیل می داد. ترکیبات معده هوور مسقطی از تنوع و تعداد کمتری نسبت به مـاهـی گیدر بـرخوردار می باشد و در معده ماهی هوور، خرچنگ و ماهی شناسایی شده است. مقایسه فراوانی طولی ماهی گیدر با کلاسه های سنی مربوط به مطالعات (
Siva subra maniam, 1970) نشان می دهدکه درصد زیادی ازماهیهای گیدر در سن یکسالگی صید شده اند در حالیکه سن بلوغ50 درصد برای این گونه، سه سالگی می باشد.

مقـایسه فراوانی طولی با کلاسه های سنی برای گونه های هوور مسقطی و هوور نشان می دهد که عمده صید این گونه در سن 4 سالگی و بالاتر صورتگرفته است. تجدید نظر در اندازه چشمه دام مربوط به صید ماهی گیدر و منطقه صید سنتی و همچنین اهمیت بیشتر صید این گونه مورد توجه قرار گرفته است.

شماره مصوب: 03 ـ 0710307000 ـ 75

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان: غلامعلی بندانی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ): -

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان: غلامعلی بندانی

نام و نام خانوادگی همکاران: حسن محمد خانی

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ): -

محل اجرا: مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور

تاریخ شروع: 1375

مدت اجرا: یک سال

ناشر: مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار: سال 1384

نویسنده:غلامعلی بندانی
تعداد بازدید:2760
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co