طرح ها و پروژه ها
ارزیابی روغن کیلکا برای مصارف خوراکی
توضیحات:ترکیبات‌ روغن‌ ماهی‌ کیلکا مانند سایر روغن‌ها و چربیهای‌ خوراکی‌ می‌باشد که‌ ناخالصیهای‌ موجود در آن‌ بایستی‌جداسازی‌ شوند ، در این‌ مطالعه‌ روغن‌ کیلکا تهیه‌ شده‌ به‌ روش‌ حرارت‌ مرطوب‌، دکانته‌ شده‌ و مواد جامد و رطوبت‌ آن‌خارج‌ گردید و سپس‌ عملیات‌ خلط‌گیری‌، خنثی‌ سازی‌، رنگبری‌ و بوگیری‌ آن‌ انجام‌ شد و روغن‌ مایع‌ بی‌ بوحاصله‌ را هیدروژنه‌ نمودیم‌.
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

استان مازندران ـ ساری

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

بخش بیوتکنولوژی

شماره ثبت

83/1501

چکیــده

ترکیبات‌ روغن‌ ماهی‌ کیلکا مانند سایر روغن‌ها و چربیهای‌ خوراکی‌ می‌باشد که‌ ناخالصیهای‌ موجود در آن‌ بایستی‌جداسازی‌ شوند ، در این‌ مطالعه‌ روغن‌ کیلکا تهیه‌ شده‌ به‌ روش‌ حرارت‌ مرطوب‌، دکانته‌ شده‌ و مواد جامد و رطوبت‌ آن‌خارج‌ گردید و سپس‌ عملیات‌ خلط‌گیری‌، خنثی‌ سازی‌، رنگبری‌ و بوگیری‌ آن‌ انجام‌ شد و روغن‌ مایع‌ بی‌ بوحاصله‌ را هیدروژنه‌ نمودیم‌.

نتایج‌ آزمونهای‌ فیزیکی‌ و شیمیایی‌ و میکروبی‌ نمونه‌های‌ مختلف‌ روغن‌کیلکای‌ تهیه‌ شده‌ از نظر فاکتورهای‌رنگ‌، نقطه‌ ذوب‌، اندیس‌ رفراکتومتری‌، رطوبت‌، مواد ناخالص‌، اندیس‌ ید، اندیس‌ آنیسیدین‌، اندیس‌ صابونی ‌، اندیس‌توتوکس‌، درصد اسیدهای‌ چرب‌ آزاد، فلزات‌ مس‌، آهن‌ و نیکل‌، شمارش‌ کلی‌ میکروبها، شمارش‌ کلی‌ فرم‌، کلی‌ فرم‌مدفوعی‌، کپک‌ و مخمر، سالمونلا، آسپرژیلوس‌ و فاکتورهای‌ ارگانولپتیک‌ نشان‌ می‌دهد که‌ روغن‌ کیلکا برای‌ مصارف‌غذایی‌ بسیار مناسب‌ می‌باشد درصورتی‌ که‌ پس‌ آب‌ پخت‌ پرس‌ را بلافاصله‌ وارد دکانتور کرده‌ تا ذرات‌ و ناخالصیها،مواد پروتئینی‌ و رطوبت‌ آن‌ جدا شود و روغن‌ خام‌ کیلکا که‌ بشکل‌ سنتی‌ و در مخازن‌ غیر بهداشتی‌ جمع‌ آوری‌ می‌شود برای‌ مصارف‌ خوراکی‌ مناسب‌ نیست‌. همچنین‌ با جمع‌ بندی‌ نتایج‌ آزمایشها‌ ومقایسه‌ آن‌ با نتایج‌ سایر محققین‌، روغن‌ پارشل‌ هیدروژنه‌ماهی‌ کیلکا که‌ اندیس‌ ید،رفراکتومتری‌ ونقطه‌ذوب‌ آن‌ بترتیب‌118، 4657/1 و34-5/32درجه سانتیگراد باشد،بهترین‌ نوع‌ روغن‌ کیلکابرای‌ مصارف‌ انسانی‌ شناخته‌ شده‌ است‌در نتیجه‌ با بهره‌گیری‌ از فرآیندهای‌ قدیمی‌ و ایده‌های‌ جدید می‌توان‌ روغنی‌ تهیه‌ نمود که‌ با سایر روغن‌ها رقابت‌کند و محصولات‌ متنوع‌ و مختلفی‌ از آن‌ برای‌ مصرف‌ کننده‌ امروزی‌ تهیه‌ کرد

شماره مصوب:05 ـ 0710422000 ـ 78

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان: امیر هوشنگ شجاعی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ): -

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:امیر هوشنگ شجاعی
نام و نام خانوادگی همکاران: سلیمان غلامی پور ـ علی سلمانی ـ رضا صفری ـ زهرا بانکه ساز ـ محبوبه نیرانی ـ حسن فضلی ـ عباس شیخ الاسلامی

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ): جامعی ـ رضائیان

محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ـ بخش بیوتکنولوژی آبزیان

تاریخ شروع:1378

مدت اجرا: دو سال

ناشر: تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ):30 نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال1384

نویسنده:امیر هوشنگ شجاعی
تعداد بازدید:2765
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co