طرح ها و پروژه ها
تعیین آمار و ادوات صید گوشگیر و گرگور و صیدگاههای آنها در آبهای استان بوشهر
توضیحات:توجه به بقاء ذخایر موجود در دریای خلیج فارس می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات موجود در زمینه مسائل صید و صیادی باشد . متأسفانه بی دقتی در انتخاب ابزار صید سبب کاهش شدید ذخایر موجود آبزیان گردیده است . گرگور نمونه ای از این بی توجهی محسوب می شود . در این گزارش سعی شده است ضمن شناساندن ساختمان گرگور میزان استفاده از گرگور و تأثیر آن را در ذخایر آبزیان بررسی گردد.
متن:

تعیین آمار و ادوات صید گوشگیر و گرگور و صیدگاههای آنها در آبهای استان بوشهر

استان تهران

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر

شماره ثبت

685/82

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران چکیده

توجه به بقاء ذخایر موجود در دریای خلیج فارس می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات موجود در زمینه مسائل صید و صیادی باشد . متأسفانه بی دقتی در انتخاب ابزار صید سبب کاهش شدید ذخایر موجود آبزیان گردیده است . گرگور نمونه ای از این بی توجهی محسوب می شود . در این گزارش سعی شده است ضمن شناساندن ساختمان گرگور میزان استفاده از گرگور و تأثیر آن را در ذخایر آبزیان بررسی گردد. از آنجاییکه منطقه مورد بررسی از منطقه بحرکان تا بوشهر را شامل می شود بنابراین ، در این پروژه سعی شده است که با برآورد تعداد قایقها و لنجهای گرگور گذار در این مناطق و نیز همچنین تعداد افراد مشغول به صیادی با گرگور و نیز همچنین میزان صید ماهی مرکب در سال جاری آشنایی کافی داده شود . اما آنچه را که در مراحل پایانی انجام این پروژه آشکار گردیده ، نشان دهنده این امر بود که استفاده از گرگور در کنار مزایا دارای معایبی نیز می باشد و در اکثر مناطق مورد بررسی به صورت غیر حرفه ای استفاده می گردد . لکن در شرایط کنونی استفاده از دریچه های فرار در گرگور و نیز بالا بردن سطح فکری صیادان در موقع برخورد با طناب و بویه گرگور از جمله عوامل مؤثر بر کاهش زیانهای این گونه از روش صید محسوب می گردد

نویسنده:تورج ولی نسب
تعداد بازدید:2434
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co