طرح ها و پروژه ها
بررسی لیمنولوژیک پایین دست رودخانه باهوکلات
توضیحات:عملیات پروژه تعیین بیوتکنیک تکثیر میگوی ببری سبز در ایستگاه تحقیقاتی میگوی خلیج فارسی ( سرتل ) بوشهر از تاریخ 1/2/79 انجام گرفت که در این پروژه میگوهای مولد ببری سبز از دریا صید به ایستگاه آورده بعد از آدابتاسیون ، وارد سالن تخم کشی کرده بعد از تخمریزی درصد تخمریزی ، طول ، وزن ، اندازه کاراپاس و درصد تولید ناپلی هر میگو بدست آورده و در جداول خاص خود آورده شد که بیشترین تولید 420000 ناپلی 6N ، کمترین تولید 5000 ناپلی و میانگین 137218 قطعه ناپلی بود .
متن:

بررسی لیمنولوژیک پایین دست

رودخانه باهوکلات

شراره خدامی

با همکاری‌:

نسرین مشائی ـ گیلان عطاران ـ مشعل جواد پور ـ محمود رضا آذینی ـ علی رضا خواه ـ آرش شکوری ـ سید هاشم حسینی ـ محمد رفیق لعل شناس _ منصور کریمی

سیستان و بلوچستان ـ چابهار

مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور

بخش اکولوژی منابع آبی

شماره ثبت

350/83

وزارت‌ جهادکشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور

چکیده

عملیات پروژه تعیین بیوتکنیک تکثیر میگوی ببری سبز در ایستگاه تحقیقاتی میگوی خلیج فارسی ( سرتل ) بوشهر از تاریخ 1/2/79 انجام گرفت که در این پروژه میگوهای مولد ببری سبز از دریا صید به ایستگاه آورده بعد از آدابتاسیون ، وارد سالن تخم کشی کرده بعد از تخمریزی درصد تخمریزی ، طول ، وزن ، اندازه کاراپاس و درصد تولید ناپلی هر میگو بدست آورده و در جداول خاص خود آورده شد که بیشترین تولید 420000 ناپلی 6N ، کمترین تولید 5000 ناپلی و میانگین 137218 قطعه ناپلی بود . در این پروژه ، دو مرحله آزمایش انجام گرفت . مرحله اول ، درصد تخمریزی و بازماندگی مراحل لاروی بر حسب وزن میگوها بررسی گردید که به صورت 8 قطعه میگو ( 8 تیمارH,G,F,E,D,C,B,A و 3 تکرار ) مورد آزمایش قرار گرفت که میانگین بازماندگی در مرحله N 77درصد در مرحله Z 76 درصد و در مرحله M 5/75 در مرحله PL1 2/61 و در مرحله PL11 3/49 ، میانگین تعداد تخم به ازاء هر مولد 286000 قطعه به دست آمده است . بهترین درصد بازماندگی 92ـ77ـ62 درصد بترتیب در مراحل مایسیس PL1 و PL11 مربوط به میگو شماره F با میانگین وزنی 5/69 گرم و 4/20 سانتیمتر و 100 درصد تخمیریزی بوده است و کمترین درصد بازماندگی 62ـ50 و 39 درصد بترتیب در مراحل مایسیس PL1 و PL11 مربوط به میگوی شماره H با میانگین وزنی 58/22 گرم و طول 5/14 سانتیمتر و 80 درصد تخمریزی بوده است . بررسی آماری نشان دهنده اختلاف معنی داری بین وزن و درصد بازماندگی در سه مرحله مایسیس PL1 و PL11 وجود دارد . در مرحله دوم ، برحسب تراکم ناپلی مورد بررسی قرار گرفته که تراکم 150 ـ 100 ، 200 قطعه ناپلی در لیتر انتخاب گردید . تراکم 100 قطعه در لیتر بیشترین بازماندگی 44 درصد و کمترین بازماندگی 6/26 درصد مربوط به تراکم 200 در لیتر تا PL15 بوده است. آنالیز واریانس انجام شده نشان دهنده اختلاف معنی داری بین تراکم هاست . در مجموع ، از 32 مولد 500/276/1 پست لارو PL15 گردید . کلیه فاکتورهای فیزیکی ، شیمیایی ، مدیریتی آب ، تغذیه و درصد بازماندگی در هر مرحله لاروی و مدت زمان طی شده هر مرحله لاروی بدست آمد .

نویسنده:شراره خدامی با همکاری‌: نسرین مشائی ـ گیلان عطاران ـ مشعل جواد پور ـ محمود رضا آذینی ـ علی رضا خوا
تعداد بازدید:2663
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co