طرح ها و پروژه ها
پایش ذخایر کفزیان به روش مساحت جاروب شده در دریای عمان ، سواحل سیستان و بلوچستان
توضیحات:پروژه مونیتورینگ ( پایش ) ذخایر کفزیان به روش مساحت جاروب شده در دریای عمان در سال 1379 با دو گشت تحقیقاتی در فصول تابستان وپاییز انجام شد . محدوده مورد مطالعه از منطقه میدانی با طول جغرافیایی E ΄ 55 ˚ 58 تا منطقه خلیج گواتر با طول جغرافیایی E´ 30 ˚ 61 و از عمق 100 ـ 10 متر بود .
متن:

پایش ذخایر کفزیان به روش مساحت

جاروب شده در دریای عمان ، سواحل

سیستان و بلوچستان

حسن محمد خانی

با همکاری‌:

علی رضا شیرازی ـ غلامرضا دریانبرد

سیستان و بلوچستان ـ چابهار

مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور

بخش مدیریت ذخایر

شماره ثبت

10315/84

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور

چکیده

پروژه مونیتورینگ ( پایش ) ذخایر کفزیان به روش مساحت جاروب شده در دریای عمان در سال 1379 با دو گشت تحقیقاتی در فصول تابستان وپاییز انجام شد . محدوده مورد مطالعه از منطقه میدانی با طول جغرافیایی E ΄ 55 ˚ 58 تا منطقه خلیج گواتر با طول جغرافیایی E ´ 30 ˚ 61 و از عمق 100 ـ 10 متر بود .

این محدوده ازشرق به غرب ( از میدانی به سمت خلیج گواتر ) به 5 منطقه تقسیم گردید و هر منطقه با حروف انگلیسی A ، B ، C ، D و E نامگذاری شد . فاصله هر منطقه 30 دقیقه طول جغرافیایی ( فقط منطقه آخری یا E ، 35 دقیقه ) بود . هرمنطقه به چهار لایه عمقی 20-10 ، 30-20 ، 50-30 و 100-50 متری تقسیم گردید . برای مثال در منطقه A به ترتیب حروف A1 ، A2 ، A3 و A4 معرف چهار لایه عمقی فوق بودند و مساحت هر لایه عمقی با پلانیمتر تعیین گردیده بود . در هر گشت تحقیقاتی 65 ایستگاه تعیین و باتور ترال کف به مدت یک ساعت در هر ایستگاه با شناور تحقیقاتی فردوس 1 تورکشی انجام و بدنبال آن نمونه برداری ازکفزیان صورت گرفته است . بیوماس آبزیان گرفتار آمده در تور ترال به تفکیک لایه های عمقی و مناطق به صورت فصلی و همچنین سالانه برآورد گردید .میزان بیوماس سالانه برای124گونه وگروه آبزی در سال 1379 برابر 3/41830 تن برآورد گردید که به تفکیک لایه های عمقی 20-10 ، 30-20 ، 50-30 و100-50 متری بترتیب 5/22393 ، 9/5492 ، 1/1398 و 7/12545 تن بود . حداکثر و حداقل بیوماس بترتیب در لایه های
20-10 متر و 50-30 متر بدست آمدمیزان بیوماس در فصول تابستان و پائیز بترتیب 44170.6 و39490.7 تن برآورد گردید.فراوانی طولی 10 گونه مهم ( حلواسیاه ، شوریده ، سنگسر معمولی ،گربه ماهی بزرگ ، گوازیم دم رشته ای ، کفشک تیز دندان ، سارم ، زمین کن خال باله ،ماهی حسون وماهی کوترساده) به تفکیک
لایه های عمقی در فصول مختلف بررسی گردیده است . همچنین پراکنش آنها نیز براساس میزان CPUA در هر لایه عمقی بررسی شده است .

نویسنده:حسن محمد خانی با همکاری‌: علی رضا شیرازی ـ غلامرضا دریانبرد
تعداد بازدید:2633
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co