طرح ها و پروژه ها
بررسی وضعیت فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکیقنوات و چاههای عمیق استان خراسان ( شهرستان بردسکن ) با هدف پرورش ماهیان سردآبی
توضیحات:در طی چهار دور نمونه برداری در فصول مختلف سال 1379 در شهرستان بردسکن ( استان خراسان )،404 منبع آبی شامل قنوات ، چاههای کشاورزی و رودخانه ها ، شناسایی شده و در 47 منبع آبی وضعیت فیزیکو شیمیایی و بیولوژیکی و استعدادهای بالقوه هر منبع بررسی شد .
متن:

بررسی وضعیت فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی قنوات و چاههای عمیق استان خراسان ( شهرستان

بردسکن ) با هدف پرورش ماهیان سردآبی

علی عابدینی

با همکاری‌:حجت اله خداپرست ـ کامران زلفی نژاد ـ علینقی سرپناه ـ طاهره محمد جانی

استان گیلان ـ بندر انزلی

پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

بخش اکولوژی منابع آبی

شماره ثبت

10100/84

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

چکیده

در طی چهار دور نمونه برداری در فصول مختلف سال 1379 در شهرستان بردسکن ( استان خراسان )،404 منبع آبی شامل قنوات ، چاههای کشاورزی و رودخانه ها ، شناسایی شده و در 47 منبع آبی وضعیت فیزیکو شیمیایی و بیولوژیکی و استعدادهای بالقوه هر منبع بررسی شد .

طبق داده های حاصل و بااستفاده از روشهای طبقه بندی کلاسیک ، ماکروبنتوزهای شناسایی شده از
خانواده های مختلف در سه شاخه بندپایان ، کرمهای حلقوی و نرمتنان قرارمیگیرند . بیشترین پراکنش و فراوانی مربوط به خانواده شیرونومیده است که در تمام ایستگاهها و در تمام فصول سال مشاهده گردید . از فیتوپلانکتونها 30 جنس شناسایی شد که در پنج شاخه جلبکی قرار میگیرند و در بین آنها شاخه کلروفیتا ( جنس Clamydomonas ) و کریزوفیتا ( جنس Cyclotella ) غالب بود . از زئو پلانکتونها یازده گروه شناسایی شد و گروه Rotatoria ( جنس Brachoinus ) غالب بود .

بررسیها نشان میدهد در مناطق شمالی و مرکزی شهرستان بردسکن کیفیت آبهای زیرزمینی مورد استفاده ، شیرین و نرم تا نسبتا سخت با EC کمتر از 7/0 ms/cm می باشد . با نزدیکتر شدن به حاشیه کویر به شوری آب هر چه بیشتر افزوده میشود و در مناطق غربی و جنوبی کیفیت آبهای درحال بهره برداری سخت و شوری در حد آبهای اولیگو سالین تا مزوسالین ( EC از 4/0تاحد 3/7 ms/cm ) میباشد . در کل منابع آبی منطقه pH آب بین 6/8 ـ 2/7 متغیربوده است . میانگین اکسیژن محلول 2/8 میلیگرم در لیتر بوده است . البته با بکار بردن روشهای گوناگون هوادهی می توان بسادگی میزان اکسیژن محلول را تاحد نیاز افزایش داد . با توجه به وضعیت فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک آب و کاربرد های آن در مصارف کشاورزی ، در حال حاضر در منطقه تحت مطالعه پرورش قزل آلا در استخرهای دو منظوره درمحدوده زمانی آبانماه تا فروردین ماه پیشنهاد میگردد .

لغات کلیدی: آبهای زیرزمینی ، قنات ، کیفیت آب ، خراسان ،شهرستان بردسکن

نویسنده:علی عابدینی با همکاری‌: حجت اله خداپرست ـ کامران زلفی نژاد ـ علینقی سرپناه ـ طاهره محمد جانی
تعداد بازدید:2757
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co