طرح ها و پروژه ها
ارزیابی عملکرد سایتهای تکثیر و پرورش میگو در استان هرمزگان
توضیحات:این پروژه به منظور ارزیابی کمی و کیفی عملکرد سایتهای تکثیر و پرورش میگو در استان هرمزگان طی سالهای 84-1383 به مرحله اجرا در آمد. بدین منظور تمامی مراکز تکثیر میگودر استان هرمزگان شناسایی و مراکز تکثیر فعال شامل یک مرکز در بندر جاسک ، سه مرکز در بندر کوهستک، یک مرکزدربندرکلاهی و دو مرکز در قشم و همچنین سایتهای عمده پرورش میگو شامل سایت تیاب شمالی، سایت تیاب جنوبی و سایت سایه خوش مورد بررسی قرار گرفتند.
متن:

ارزیابی عملکرد سایتهای تکثیر و پرورش میگو در استان هرمزگان مجری:حجت اله فروغی فرد

شماره ثبت

1129/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

چکیده

این پروژه به منظور ارزیابی کمی و کیفی عملکرد سایتهای تکثیر و پرورش میگو در استان هرمزگان طی سالهای 84-1383 به مرحله اجرا در آمد. بدین منظور تمامی مراکز تکثیر میگودر استان هرمزگان شناسایی و مراکز تکثیر فعال شامل یک مرکز در بندر جاسک ، سه مرکز در بندر کوهستک، یک مرکزدربندرکلاهی و دو مرکز در قشم و همچنین سایتهای عمده پرورش میگو شامل سایت تیاب شمالی، سایت تیاب جنوبی و سایت سایه خوش مورد بررسی قرار گرفتند. در سایتهای پرورش میگو به تمامی مزارع فعال مراجعه و مزارعی که مدیران آنهادر سر مزرعه حضور داشتند انتخاب و اطلاعات مورد نیاز شامل وضعیت پرسنلی از لحاظ علمی وتخصصی وضعیت اشتغال زایی، وضعیت هزینه‌ها، میزان تولید و مشکلات عمده و وضعیت سود و زیان جمع آوری گردید. این اطلاعات در خصوص مراکز تکثیر نیز جمع آوری و در فرمهای مخصوص ثبت و از طریق آمار توصیفی مورد بحث قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی مراکز تکثیر نشان داد که حدود 50 درصد مراکز تکثیر مستقر در استان هرمزگان به علت مشکلات عمده تعطیل بوده و 50 درصد درصد دیگر نیز در وضعیت چندان مناسبی نمی‌باشند از عمده‌ترین مشکلات مراکز تکثیر می‌توان به فقدان مشتری ، فقدان یک برنامه‌ریز برای تولید به علت مشخص نبودن میزان تقاضا ، بالا بودن قیمت مؤلفه تولید و بالا بودن میزان بهره‌ بانکی اشاره نمود.

نتایج حاصله همچنین نشان دادند که در سایت پرورش میگوی سایه خوش تنها حدود 1/7 درصد مزارع فعال بوده می‌باشند در سایتهای پرورش میگوی تیاب جنوبی و تیاب شمالی که حدود 10 سال از بهره‌برداری از آنها می‌گذرد به ترتیب حدود 62 و 2/40 درصد مزارع به صورت فعال و بقیه یا ساخته نشده یا غیر فعال می‌باشند. از عمده‌ترین مشکلات پرورش دهندگان میگو می‌توان به ضعف دانش فنی ، بالا بودن قیمت غذا و پایین بودن کیفیت آنها و در نتیجه بالا بودن هزینه تولید و همچنین پایین بودن قیمت محصول نهایی اشاره نمود.

در مجموع، نتایج حاصل از یک تحقیق نشان دادند که مشکلات کارگاههای تکثیر بیشتر ناشی از مشکلات مزارع پرورش میگو و مشکلات مزارع پرورش میگو نیز ناشی از نامناسب بودن وضعیت تولید و وضعیت بازار می‌باشد و چنانچه مشکلات پرورش دهندگان حل گردد و مزارع با ظرفیت کامل مورد استفاده قرار گیرند، با بالا رفتن میزان تقاضا برای خرید پست لارو، کارگاههای تکثیر می‌توانند سود ده باشند. گر چه مناطق پرورش میگو در مناطق تیاب شمالی و جنوبی از نظر دسترسی به پاره‌ای تسهیلات شهری و تاسیسات زیر بنایی ( از قبیل جاده دسترسی ، دسترسی به آب شیرین و غیره) نسبت به منطقه سایه خوش در موقعیت بهتری قرار دارند اما چنانچه مشکلات پرورش دهندگان میگو به طور اساسی مرتفع نگردد، آینده این صنعت امیدوار کننده نخواهد بود.

کلمات کلیدی:

سایتهای پرورش میگو، مراکز تکثیر ، تیاب جنوبی ، تیاب شمالی ، سایه خوش، استان هرمزگان

نویسنده:حجت اله فروغی فرد
تعداد بازدید:3046
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co