طرح ها و پروژه ها
شناسایی ماهیان بومی استان آذربایجان غربی فاز 1: منابع آبی شمال استان
توضیحات:این بررسی با هدف شناسائی گونه ای و حضور ماهیان در منابع آبی شمال استان آذربایجانغربی طی سالهای 81-80 با تعیین و انتخاب 14 ایستگاه نمونه برداری برای شاخه های اصلی و فرعی رودخانه های ارس، زنگمار و قطور اجرا گردید.
متن:

شناسایی ماهیان بومی استان آذربایجان غربی فاز 1: منابع آبی شمال استان

مجری: میر یوسف یحیی زاده

شماره ثبت

1179/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده

این بررسی با هدف شناسائی گونه ای و حضور ماهیان در منابع آبی شمال استان آذربایجانغربی طی سالهای 81-80 با تعیین و انتخاب 14 ایستگاه نمونه برداری برای شاخه های اصلی و فرعی رودخانه های ارس، زنگمار و قطور اجرا گردید. نمونه برداری به صورت فصلی و با استفاده از ابزار صید مختلف شامل دستگاه الکتروشوکر، تورچتری ماشک، توردستی یا ساچوک و خرید از صیادان محلی صورت گرفت. نمونه های صید شده پس از شمارش، در فرمالین 10 درصد جهت بررسیهای زیست سنجی به آزمایشگاه منتقل و مورد بررسی و شناسائی قرار گرفتند. ماهیان شناسائی شده شامل 25 گونه متعلق به 8 خانواده کپور ماهیان(Cyprinidae )، سگ ماهیان جویباری (Balitoridae )،رفتگر ماهیان (Cobitidae )، اسبله ماهیان (Siluridae )، سوف ماهیان (percidae )،‌ کپور ماهیان دندان دار زنده زا(poeciliidae )، گاوماهیان (Gobidae ) و آزاد ماهیان (Salmonidae ) می باشند که خانواده کپور ماهیان با 17 گونه شناسائی شده از بیشترین تنوع برخوردار بود. از خانواده سگ ماهیان جویباری 2 گونه و از بقیه خانواده ها هر کدام یک گونه شناسائی گردید.

واژه های کلیدی: آذربایجانغربی ـ ماهیان آب شیرین ـ ماهیان بومی

نویسنده:میر یوسف یحیی زاده
تعداد بازدید:2729
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co