طرح ها و پروژه ها
بررسی فراوانی و تنوع ایکتیوپلانکتونها در آبهای سیستان و بلوچستان (فاز 1: خلیج- خور گواتر)
توضیحات:پروژه مذکور به منظور شناسایی و تعیین فراوانی لارو ماهیان در منطقه خور- خلیج گواتر طراحی گردید. که در قالب چهار گشت فصلی از پاییز 1384 لغایت تابستان 1385 در 6 ایستگاه انتخابی در مساحت تقریبی 12 کیلومتر مربع اجراشد.
متن:

بررسی فراوانی و تنوع ایکتیوپلانکتونها در آبهای سیستان و بلوچستان (فاز 1: خلیج- خور گواتر)

مجری:

مهناز ربانی­ها

شماره ثبت

1116/86

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران – مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور

چکیده

پروژه مذکور به منظور شناسایی و تعیین فراوانی لارو ماهیان در منطقه خور- خلیج گواتر طراحی گردید. که در قالب چهار گشت فصلی از پاییز 1384 لغایت تابستان 1385 در 6 ایستگاه انتخابی در مساحت تقریبی 12 کیلومتر مربع اجراشد.

ایستگاه ها شامل ناحیه آبهای مجاور ساحلی ( 1،2،4 ) و ایستگاه داخل خور ( 5 و6 ) و مجاور آبهای خروجی خور باهوکلات ( ایستگاه 3 ) بودند. به منظور نمونه برداری از تور یک قلوی بونگو با چشمه 333 میکرون مجهز به فلومتر استفاده گردید که به صورت مورب از کف به سطح کشیده شد. شایان ذکر است با توجه به عمق کم منطقه امکان نمونه برداری از ایستگاه های 5 و 6 کمتر بود و عملا" از ایستگاه 6 فقط در گشت آخر که در انتهای فصل تابستان بود ، نمونه برداری صورت گرفت.

حاصل اندازه گیری فاکتور های محیطی از جمله:عمق ، شفافیت ، درجه شوری و اسیدیته و درجه حرارت ، به شرح ذیل می باشد.

میانگین عمق منطقه مورد بررسی 4 متر ، شفافیت 75 سانتی متر ، شوری 08/37 گرم در لیتر ، اسیدیته 19/8 و درجه حرارت آب و هوا به ترتیب 33/27 و 8/29 درجه سانتی گراد بدست آمد.

طی این پروژه 585 عدد لارو از بیست بار نمو نه برداری با فراوانی 234 قطعه در 10 متر مربع بدست آمد که از میان 11 خانواده شناسایی شده خانواده های Clupeidae, Gobiidaeو Engraulidae به ترتیب با بیشترین فراوانی لاروی از منطقه گزارش گردید ( 86٪ فراوانی نمونه ها) و اوج حضور آنها در منطقه در فصل زمستان ( 56/138 قطعه در 10 مترمربع ) و کمترین در فصل پاییز( 6241/18 قطعه در 10 مترمربع ) بود.

از گروه ماهیان تجاری لارو خانواده های گیش ماهیان ، شانک ماهیان ، شگ ماهیان ، نیم منقار ماهیان آنچویی ماهیان و گوازیم و شورت ماهیان شایان ذکر می باشند. که تنها 37 درصد فراوانی کل نمونه ها را تشکیل می دهند.

نمونه ها بیشتر در وضعیت Preflexion( 87 درصد ) بوده و با توجه به فراوانی کم نمونه ها در مراحل رشدی بالاتر ، منطقه به عنوان نوزادگاه مطرح بوده و پرورشگاه لاروی محسوب نمی شود.

میانگین تنوع در منطقه 6236/0 بود که بیشترین در فصل زمستان گزارش گردید .

محاسبه همبستگی وجودآن را بین شوری و درجه حرارات نشان داده در صورتیکه ارتباط و همبستگی فراوانی لاروی با دو فاکتور اصلی محیطی وجود نداشت .

مقایسه فراوانی در فصول ؛ اختلاف معنی دار بین زمستان ( زمان پس مانسون ) و سایر فصول نشان می دهد که نشاندهنده تغییرات فراوانی لاروی و ارتباط آنها با وجود مانسون در منطقه می باشد.

مقایسه فراوانی درایستگاه؛ نیز اختلاف معنی دار بین ایستگاههای 1و3و5 با ایستگاه های 2و 4و6 را نشان
می دهد.

مقایسه تنوع در منطقه تفاوت معنی دار بین پس مانسون و پیش مانسون نشان نداد.

کلمات کلیدی: لارو ماهی ، فراوانی ،تنوع لاروی ، پراکنش لاروی ،خور-خلیج گواتر

نویسنده:مهناز ربانی ها
تعداد بازدید:2860
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co