طرح ها و پروژه ها
بررسی تغییرات جمعیت آرتمیای دریاچه ارومیه
توضیحات:ارزیابی ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه طی سالهای 1382و1383 نشانگر کاهش شدید ذخایر سیست و بیومس آرتمیا در دریاچه نسبت به سالهای پیشین میباشد.
متن:

بررسی تغییرات جمعیت آرتمیای دریاچه ارومیه

مجری: رضا احمدی

شماره ثبت

1031/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران – مرکز تحقیقات آرتمیای کشور

چکیده

ارزیابی ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه طی سالهای 1382و1383 نشانگر کاهش شدید ذخایر سیست و بیومس آرتمیا در دریاچه نسبت به سالهای پیشین میباشد.

کاهش میانگین بارندگی سالیانه در سطح استان آذربایجان غربی طی 6 ساله اخیر نسبت به سالهای پیشین از32 سانتی متر به21 سانتی متر باعث کاهش آبهای شیرین ورودی سالانه رودخانه های منتهی به دریاچه از 4-5/3 میلیارد متر مکعب به 8/1 میلیارد متر مکعب گردیده است. طی این مدت، با وجود کاهش شدید آبهای شیرین ورودی، مقدار تبخیر آب از سطح 5750کیلومتر مربعی دریاچه در حد سالانه 4-3 میلیارد متر مکعب ادامه داشته است.

با وجود ذخایر 5 میلیارد تنی نمک در دریاچه ارومیه و با کاهش حدود 2 میلیارد متر مکعب از حجم آب دریاچه در هر سال که اثر تفاضل منفی موجود بین مقادیر تبخیر و آب ورودی روی داده، شوری آب دریاچه از سال 83-1378 از220 گرم بر لیتر تا حد فوق اشباع بالاتر رفته است.

بالا رفتن شوری آب دریاچه تا حد فوق اشباع سبب رسوب نمک در کف دریاچه و قطع ارتباط آب دریاچه با رسوبات بستر گردیده که تامین کننده قسمت عمده ای از یونهای مورد نیاز عمل فتوسنتز فیتوپلانکتونهای دریاچه هستند و تولیدات اولیه دریاچه از نظر تنوع و از نظر تعداد دچار حالت الیگوتروفی شده است تا حدی که عمق شفافیت آب دریاچه در بعضی از فصول سال به بیش از5 متر نیز رسیده است. مجموعه عوامل فوق سبب کاهش شدید ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه طی سالیان اخیر گردیده وبا کاهش تراکم آرتمیا در آب دریاچه، بهره برداری از آن امکانپذیر نبوده است.

کلید واژه ها: دریاچه ارومیه- آرتمیا اورمیانا- ارزیابی ذخایر- تغییرات جمعیت.

نویسنده:رضا احمدی
تعداد بازدید:2811
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co