طرح ها و پروژه ها
امکان تولید تیلاپیای سیاه ابرنر تحت شرایط آب لب شور بافق(فاز اول: ماده سازی)
توضیحات:شماره مصوب: 89113-12-12-2 واحد اجرا: مرکز تحقیقات ماهیان آب های شور داخلی بافق محل اجرا: مرکز تحقیقات ماهیان آب های شور داخلی بافق مجری: احمد بیطرف سال شروع: 1390 سال خاتمه: 1392
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:تیلاپیا با همهویژگی های محصربفرش مانند رشد زیاد، هم‌آوری و قدرت تکثیر بالا، فاصله نسل کوتاه، هزینه پرورش پائین، گوشت سفید و خوش‌مزه، بازارپسندی، امکان فرآوری و تهیه فیله، گستردگی پرورش، مقاومت به شوری ، کمبود اکسیژن و شرایط سخت محیطی، و وجود سویه‌های گوناگون در صنعت آبزی‌پروری امروز جایگاهویژه‌ای دارد.با این وجود، قدرت تکثیر زیاد و هماوری شدید و بلوغ زودرس در وزن پایین از جنبه های منفی پرورش این گونه بصورت جمعیت های دوجنسی است. امروزه برای حل این مشکل، از جمعیت های تک جنسنر (بخاطر رشد بیشتر) در سیستم های پرورشی استفاده می شود. به رغم تولید تک‌جنس 100 درصد نر با شیوه هورمونی در مرکز بافق، برای تولید انبوه و مطمین‌تر تک جنس نر که پاسخگوی دغده‌های زیست‌محیطی نیز باشد، می‌بایستتولید ابرنر در دستور کار قرار گیرد. گامه نخست در تولید ابرنر به شیوه هورمونی ماده‌سازی و انتخاب ماده‌هایXYبرای آمیزش با نرهای معمولیاست که هدف اجرای پروژه کنونی است.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:با توجه‌ به نتایج کسب‌شده امکان تولیدماده‌هایXY برای آمیزش با نرهای معمولی وجود داردکه هدف اجرای پروژه کنونی برای بهره‌برداری در تولید ابرنر است.

ویزگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:در مراکزتحقیقاتی و اصلاح نژاد آبزیان بویژه در مناطق مرکزیقابل انجام است که نتاج تمام نرXY حاصل از آن و یا والدین نر و ماده با ترکیب کروموزومی جنسیYYقابلیت ارائه به کارگاه‌های تکثیر و پرورش بخش خصوصی دارد.

تعداد بازدید:2405
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co