طرح ها و پروژه ها
شناسایی ماهیان بومی رودخانه گاماسیاب همدان
توضیحات:این طرح تحقیقاتی به منظور شناخت ماهیان بومی رودخانه گاماسیاب استان همدان طی سالهای 1381 – 1380 انجام گردید. هدف اصلی از انجام این طرح ، شناسایی ماهیان موجود در این منبع آبی به جهت بهره برداری علمی ، تعیین پراکنش جغرافیایی گونه ها ، تهیه آلبوم از ماهیان شناسایی شده ، معرفی ماهیان اقتصادی و آگاهی از شرایط زیستگاه های طبیعی آنها در راستای حفظ و بهره برداری بهینه از این ذخایر بدون وارد آوردن صدمات زیست محیطی بوده است.
متن:

شناسایی ماهیان بومی رودخانهگاماسیاب همدان

مجری: اسماعیل صادقی نژاد ماسوله

شماره ثبت

301/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

: چکیده

این طرح تحقیقاتی به منظور شناخت ماهیان بومی رودخانه گاماسیاب استان همدان طی سالهای 1381 – 1380 انجام گردید. هدف اصلی از انجام این طرح ، شناسایی ماهیان موجود در این منبع آبی به جهت بهره برداری علمی ، تعیین پراکنش جغرافیایی گونه ها ، تهیه آلبوم از ماهیان شناسایی شده ، معرفی ماهیان اقتصادی و آگاهی از شرایط زیستگاه های طبیعی آنها در راستای حفظ و بهره برداری بهینه از این ذخایر بدون وارد آوردن صدمات زیست محیطی بوده است.

نمونه برداری از ماهیان با انتخاب 15 ایستگاه در مسیر رودخانه طی دو سال با استفاده از ابزار صید شامل دستگاه صید الکتریکی و تور پرتابی انجام شد. نمونه های صید شده با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر و تا حد گونه شناسایی گردید.

از هر گونه عکس و اسلاید تهیه شد و تعداد 10 نمونه از هر گونه به همراه کد اختصاصی برای نگهداری در موزه داخلی و ملی در فرمالین 4 درصد فیکس و نگهداری گردید.

از هر نمونه ماهی تعداد 50 مشخصه مورفومتریک و مریستیک به منظور شناسایی علمی ، اندازه گیری و شمارش شد.

ماهیان بومی شناسایی شده شامل 14 گونه ، 10 جنس ، 3 خانواده و 2 راسته می باشند و همچنین 2 گونه ماهی غیر بومی از دو خانواده Cyprinidae و Salmonidae صید و شناسایی گردید.

از بین ماهیان بومی 11 گونه متعلق به خانواده کپورماهیان (Cyprinidae ) و یک گونه به خانواده گربه ماهیان (Sisoridae ) تشخیص داده شد.

کلمات کلیدی: ماهیان بومی - شناسایی - همدان - گاماسیاب - ایران

نویسنده:اسماعیل صادقی نژاد ماسوله
تعداد بازدید:2953
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co