طرح ها و پروژه ها
بررسی ذخایر ماهیان گرگوری اطراف جزیره ابوموسی سال 1376
توضیحات:پروژه‌ بررسی‌ ذخایر ماهیان‌ گرگوری‌ اطراف‌ جزیره‌ ابوموسی‌ ازمهر ماه 1376 شروع‌ ودی ماه سال‌1377 پایان‌ پذیرفت‌. ابزار صید جهت‌ جمع‌آوری‌ نمونه‌ گرگور (قفس‌) بوده‌، به‌ علاوه‌ در چند گشت‌ از عملیات‌ غواصی‌ برای‌ تخمین‌ ذخایر بوسیله‌ مشاهدات‌ عینی‌ زیر آب‌ و شناسایی‌ گونه‌ها استفاده‌ شد.
متن:

بررسی ذخایر ماهیان گرگوری اطراف جزیره ابوموسی سال 1376

مجری: سیامک بهزادی

شماره ثبت

926/86

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران – پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

چکیده‌

پروژه‌ بررسی‌ ذخایر ماهیان‌ گرگوری‌ اطراف‌ جزیره‌ ابوموسی‌ ازمهر ماه 1376 شروع‌ ودی ماه سال‌1377 پایان‌ پذیرفت‌. ابزار صید جهت‌ جمع‌آوری‌ نمونه‌ گرگور (قفس‌) بوده‌، به‌ علاوه‌ در چند گشت‌ از عملیات‌ غواصی‌ برای‌ تخمین‌ ذخایر بوسیله‌ مشاهدات‌ عینی‌ زیر آب‌ و شناسایی‌ گونه‌ها استفاده‌ شد.

در این‌ تحقیق‌ 17 خانواده‌، شامل21جنس‌ و 26گونه‌ شناسائی‌ شد که‌ گونه‌ شهری‌ دراز صورت‌ قهوه‌ای
‌(Lethrinus microdon) دارای بیشترین فراوانی یود. رابطه‌ طول‌ - وزن‌ برای‌ گونه‌هایی‌ که‌ تعداد آنها زیاد بود بدست آمد.

صید بر واحد تلاش‌ (CPUE)برای‌ هر نوع‌ گرگور (بزرگ‌، متوسط و کوچک‌) بر حسب‌ تعداد و مدت‌ ماندگاری‌ آنها به‌ روز محاسبه‌ شد . بیشترین تلاش‌ صیادی‌ متعلق به گرگور بزرگ‌ و کوچک‌ (برحسب‌ روز و تعداد)بوده که در اواخرفصل‌ تابستان‌ نسبت‌ به‌ سایر فصول‌ بدست‌ آمد.

میزان‌ صید در گرگور کوچک‌ نسبت‌ به‌ متوسط برای‌ ماهیان‌ ماکول‌، غیرماکول‌ و صید کل‌ و گرگور متوسط با بزرگ‌ اختلافی‌ مشاهده‌ نشد، اما گرگور کوچک‌ با گرگور بزرگ‌ در میزان‌ صید ماهیان‌ غیرماکول ‌اختلاف‌ آنها معنی‌ دار بوده‌ است‌ (P<0/05) .

میزان‌ صید در سه‌ عمق‌ مختلف‌ (10-0، 10-20 متر و 30-20 متر) و در چهار جهت‌جغرافیایی‌ اصلی‌ جزیره‌ (شمال‌، شرق‌، غرب‌ و جنوب‌) هیچ‌ گونه‌ اختلاف‌ معنی‌ داری‌ با یکدیگر نداشته(P>0/05)‌، اما صید ماهیان‌ غیر ماکول‌ در عمق‌ 10-0 متر و 30-20 متر اختلاف‌ آنها معنی‌ دار بود (P<0/05).

کلید واژه‌ها: گرگور، صید برواحد تلاش‌، (CPUE) شهری‌ دراز صورت‌ قهوه‌ای ورابطه طول‌- وزن‌

نویسنده:سیامک بهزادی
تعداد بازدید:2652
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co