طرح ها و پروژه ها
تدوین برنامه پنجم توسعه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
توضیحات:شماره مصوب: 92148-12-12-2 واحد اجرا:موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: کلیه استانها سال شروع:1390 سال خاتمه: 1393
متن:
اهمیت،ضرورت،اهداف و روش تحقیق:
تدوین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی واجتماعی کشور در مقاطع زمانی 5 ساله به عنوان تکلیف قانونی دولت در حوزه های مختلف علمی واجرایی لازم الاجرا میباشد. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با توجه به الزام فوق از سال 1389 با تشکیل ستاد تدوین برنامه وکارگروههای تخصصی وپشتیبانی مربوطه نسبت به اجرای این امر همت نمود و در مقطع زمانی مصوب نسبت به تدوین وارائه برنامه پنجساله توسعه اقدام نمود.
دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:
-تدوین برنامه پنجساله پنجم موسسه با محوریت برنامه های راهبردی و برنامه چشم انداز 1404 نظام جمهوری اسلامی انجام شده و دستاوردهای منتج از پروژه های اجرا شده در برنامه چهارم توسعه در این گزارش به تفضیل مورد بحث واقع گردیده است
ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:
قابل اجرا در کلیه استانهای کشور
نویسنده:مصطفی شریف روحانی
تعداد بازدید:2825
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co