اخبار ترویجی
انتشار مجله علمی-ترویجی بوم شناسی منابع آبی
توضیحات: اخذ موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای انتشار مجله علمی _ ترویجی
متن: 
به اعلام روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، این پژوهشکده موفق به اخذ مجوز مجله علمی ترویجی تحت عنوان" بوم شناسی منابع آبی" را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردید. این مجله به صورت دو فصلنامه و به شکل الکترونیکی منتشر خواهد شد. اولین شماره این دوفصلنامه که در تابستان امسال منتشر خواهد گردید، شامل محورهایی همچون تنوع زیستی منابع آبی، ارزیابی خطر اکولوژیک، آلودگی و سم شناسی زیست محیطی، اثرات آبزی پروری بر زیست بومی منابه آبی، اثرات توسعه بر منابع آبی با تاکید بر اکوسیستم های حساس خواهد بود.

سه شنبه 19 ارديبهشت 1396
تعداد بازدید:1132
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co