اخبار مرتبط
خطر انقراض دو گونه ماهی با ارزش در خلیج فارس
توضیحات: رئیس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور از خطر انقراض دو گونه ماهی با ارزش در صیدگاههای شمال غرب خلیج فارس و ناحیه مصبی دریا خبر داد.
متن: 
دکتر جاسم مرمضی افزود: به علت کاهش و جلوگیری از ورود آب شیرین به دریا (خلیج فارس) ومتعاقب آن تغییرات اکولوژیکی در مناطق لب شور که محل تلاقی آب شیرین و شور است امکان تکثیر گونه ماهیان با ارزش"صبور" عملا از بین رفته است و مدتها است که شمار این ماهیان به شدت کاهش یافته است. وی گفت: ادامه این وضعیت سبب مهاجرت این ماهیان از آبهای لب شور و متعاقب آن انقراض این گونه ماهی با ارزش شده است.
وی به خطر انقراض جدی ماهی حلوا سفید که از ماهیان بومی صیدگاههای شمال غرب خلیج فارس و ناحیه مصبی است افزود: حلواسفید به علت به هم خوردن وضعیت تکثیر طبیعی آن در ناحیه مسبی دریا ، در خطر انقراض قرار گرفته و صید بی رویه و بدون مجوز آن بر سرعت انقراض آن افزوده است.
رئیس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور تصریح کرد: متاسفانه ماهی حلوا سفید که حاصل این اکوسیستم است به دلیل تغییرات اخیر در میزان تلاقی آب شیرین و شور دریا در حال انقراض است.
دکتر مرمضی افزود: کاهش کمیت آب بر میزان کیفیت تاثیرگذار است و باعث نابودی زیستگاههای آبزی پروری ، کاهش راندمان آبزی پروری مهاجرت و کاهش تخم ریزی ماهیان در صیدگاههای منطقه ، آبها و خورهای طبیعی جنوب خوزستان شده است.
وی به تاثیر آب کارون بر زیستگاههای آبزی پروری نیز اشاره کرد و گفت: رودخانه کارون در حیات آبزیان در مناطق لب شور تاثیرگذار بوده و هرگونه تغییرات کمی و کیفی در رودخانه کارون می تواند حیات آبزیان مناطق لب شور را با خطرات جدی روبرو کند که متاسفانه در سالهای اخیر این تاثیرات بسیار شدید بوده است.وی خواستار برنامه ریزی سازمان شیلات برای نجات نسل ماهیان در حال انقراض در صیدگاههای شمال غرب خلیج فارس و خورهای جنوبی خوزستان با هدف صید پایدار در این مناطق شد. در صیدگاههای شمال غرب خلیج فارس سالانه حدود 47هزار تن ماهی و میگو صید می شود که این میزان هرساله رو به کاهش است.

سه شنبه 1 تير 1395
منبع: بازنشر از سایت اطلاع رسانی"مانا"
تعداد بازدید:2487
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co