فراخوان
فروش سازه اسکلت فلزی
توضیحات: فروش سازه اسکلت فلزی
متن: 
آگهی مزایده فروش سازه اسکلت فلزی
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نظر دارد سازه اسکلت فلزی خودرا واقع در استان بوشهر (با وزن تقریبی461تن ) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند بدینوسیله از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید تا ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ درج اگهی به نشانی تهران خیابان قائم مقام فراهانی خیابان مشاهیر تقاطع خیابان غفاری پلاک 5 امور پشتیبانی یا به آدرس سایت موسسه www.ifro.ir مراجعه واسناد مزایده را دریافت و نسبت به تحویل پیشنهاد قیمت به نشانی فوق الذکر اقدام نمایند ضمنا" شماره تلفن 88381066 آقای مهندس ایرانپورآماده پاسخگویی می باشد

سه شنبه 22 آبان 1397
دریافت فایل ضمیمه
تعداد بازدید:127
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co